Call US?

061 961 5644
 • ค้นหาโปรแกรมทัวร์

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

ทัวร์โปแลนด์ GRAND POLAND 10 DAYS

ทัวร์โปแลนด์ GRAND POLAND 10 DAYS

 • FHT00-41595
 • ต.ค. - ธ.ค. 61
 • 10 วัน 7 คืน
 • QR
 • 78,900฿
ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ 4วัน 3คืน

ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ 4วัน 3คืน

 • FHT00-25426
 • ต.ค. - ธ.ค. 61
 • 4 วัน 3 คืน
 • FD
 • 13,888฿
ทัวร์จีน บินตรง ซัวเถา น้ำแร่ทะเล 4D 3N

ทัวร์จีน บินตรง ซัวเถา น้ำแร่ทะเล 4D 3N

 • FHT00-43311
 • ต.ค. - ธ.ค. 61
 • 4 วัน 3 คืน
 • FD
 • 15,999฿
ทัวร์รัสเซีย AURORA IN RUSSIA 7D 5N

ทัวร์รัสเซีย AURORA IN RUSSIA 7D 5N

 • FHT00-37049
 • ธ.ค. 61 - ม.ค. 62
 • 7 วัน 5 คืน
 • TG
 • 65,999฿
ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ ไทเป 4วัน 2คืน

ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ ไทเป 4วัน 2คืน

 • FHT00-61096
 • พ.ย. 61 - ม.ค. 62
 • 4 วัน 2 คืน
 • SL
 • 12,900฿
ทัวร์ตุรกี Say Hi Turkey 8D 6N

ทัวร์ตุรกี Say Hi Turkey 8D 6N

 • FHT00-23254
 • ต.ค. 61
 • 8 วัน 6 คืน
 • KC
 • 28,927฿
ทัวร์โครเอเชีย Delight Croatia 8 วัน

ทัวร์โครเอเชีย Delight Croatia 8 วัน

 • FHT00-61316
 • ต.ค. 61 - ม.ค. 62
 • 8 วัน 5 คืน
 • EK
 • 59,900฿
ทัวร์จีน เทียนสิน ปักกิ่ง 5D 4N

ทัวร์จีน เทียนสิน ปักกิ่ง 5D 4N

 • FHT00-38029
 • ต.ค. 61
 • 5 วัน 4 คืน
 • XW
 • 15,999฿
ทัวร์ลาว หลวงพระบาง 3วัน 2คืน

ทัวร์ลาว หลวงพระบาง 3วัน 2คืน

 • FHT00-59330
 • พ.ย. 61 - ม.ค. 62
 • 3 วัน 2 คืน
 • QV
 • 11,499฿

โปรแกรมทัวร์มาใหม่

ทัวร์ญี่ปุ่น เทศกาลปีใหม่ HOKKAIDO HAKODATE WINTER 6D4N

 • FHT00-67725
 • ธ.ค. 61 - ม.ค. 62
 • 6 วัน 4 คืน
 • TG
 • 56,900฿

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี 3วัน 2คืน

 • FHT00-67723
 • ต.ค. 61 - ม.ค. 62
 • 3 วัน 2 คืน
 • SL
 • 12,900฿

ทัวร์ไต้หวัน Taiwan No.One 5วัน 3คืน

 • FHT00-67722
 • ธ.ค. 61 - ม.ค. 62
 • 5 วัน 3 คืน
 • XW
 • 13,888฿

ทัวร์ตุรกี EASY WINTER IN TURKEY 9D6N

 • FHT00-67028
 • ธ.ค. 61 - ม.ค. 62
 • 9 วัน 6 คืน
 • TK
 • 33,990฿

ทัวร์รัสเซีย GREATEST OF RUSSIA 8D5N BY QR

 • FHT00-67026
 • ธ.ค. 61 - มี.ค. 62
 • 8 วัน 5 คืน
 • QR
 • 53,999฿

ทัวร์เกาหลี KOREA SNOW FISHING 5D3N

 • FHT00-67025
 • ม.ค. - ก.พ. 62
 • 5 วัน 3 คืน
 • XJ
 • 16,999฿

ทัวร์เกาหลี KOREA ICE FISHING 5D3N

 • FHT00-67024
 • ม.ค. - ก.พ. 62
 • 5 วัน 3 คืน
 • XJ
 • 14,999฿